خدمات ازمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

ارایه خدمات آزمایشگاهی در زمینه‌های متالورژی، مواد مهندسی، پلیمر، سرامیک و ریخته گری خانه متالورژِی دارای نمایندگی بنیاد علوم کاربردی رازی در کرمان است.

پروژه های تحقیقاتی

انجام پروژه های تحقیقاتی ارایه خدمات مشاوره ای در افزایش بهره وری شرکتهای تولیدی و رفع مشکلات تولید با تاکید بر صنایع متالورژی و مهندسی مواد.

مهندسی معکوس قطعات پیچیده صنعتی

انجام پروژه های تحقیقاتی ارایه خدمات مشاوره ای در افزایش بهره وری شرکتهای تولیدی و رفع مشکلات تولید با تاکید بر صنایع متالورژی و مهندسی مواد.

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیاز دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا ورود به بازار از مهم ترین فعالیت های شرکت خانه متالورژی پارسیان است .

خوردگی

مدیریت خوردگی در صنایع

کاهش هزینه های خوردگی در صنایع با استقرار مهندسین خوردگی در صنایع، از جملخ مجتمع مس شهربابک و متجمع مس سرچشمه رفسنجان.

پروژه ها

مديريت خوردگي کارخانجات اسيد و اکسيژن مجتمع مس سرچشمه

پیاده سازی و اجرای مدیریت خوردگی در پالایشگاه مجتمع مس شهربابک

تنظیم دقیق عملکرد کارخانجات اسید و اکسیژن مجتمع مس سرچشمه

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه اسپکترومتری نشری

آزمایشگاه مکانیکی

 میکروسکوپ الکترونی